Časté otázky a odpovědi

Navštíví Vás jeden z našich kolegů, probereme spolu celý záměr, vymyslíme spolu komplexní technické řešení, kde zohledníme orientaci střechy, celkový potřebný výkon elektrárny s ohledem na spotřebu domu, umístění měniče, úpravu elektroinstalace, prostě vše, co je třeba. Obvykle úvodní konzultace trvá 2h a je ukončená závaznou nabídkou, buď ihned, nebo do druhého dne.
Přestože v ideálních podmínkách samotný výstavba FVE trvá několik dnů, celý proces zabere 4 až 6 měsíců.
Zahájení montáže nastupuje nejdříve 1 měsíc od podepsání smlouvy, vždy na základě kladného stanoviska distributora, tj. podepsáním Smlouvy o připojení (SOP), kterou samozřejmě zařídíme.
Možná to bude znít jako, že jsme obchodníci s elektřinou nebo pojištěním, ale budeme chtít nahlédnout do poslední faktury na el. Energii.
Pro zvolení nejlepšího technického řešení potřebujeme znát roční objem spotřeby el. Energie.
V dalším kole budeme potřebovat z faktury již jen identifikační údaje pro komunikaci s distributorem (číslo odběrného místa, EAN kód, sazbu, jistič atd….)
- Plnou moc pro jednání s distributorem
- Plnou moc pro vyřízení dotace na SFŽP
- Souhlas spoluvlastníků objektu k výstavbě FVE
- Číslo bankovního účtu
- Rodné číslo
- Zřízení účtu na SFŽP pomocí e-identity a předání kódu
- Potvrzení o vlastnictví bankovního účtu, na který bude později zaslána dotace.
- Spolupráci/součinnost při výstavbě
- Potvrzení o skutečném uhrazení faktur (*.pdf výpisy z banky)
- Nabídku na realizaci FVE
- Provedení/zajištění legislativním procesem připojení FVE do elektrické sítě distributora a tím legalizace existence FVE
- Vyřízení akceptace záměru výstavby FVE na SFŽP
- Výstavbu FVE na klíč
- Dokončení procesu prvního paralelního připojení s distributorem
- Zpracování dokumentace skutečného stavu
- Dokončení procesu dotace na FVE ze strany SFŽP
Zatím jsme vždy dodrželi rozpočet na FVE, pokud k navýšení dojde, je to dáno vždy ze strany zákazníka.
Na věty typu „chlapi, když už jste tady, předělejte ještě to a tamto“ jsme zvyklí a připravení.
Známe požadavky distributora a pokud elektroměrová skříň nevyhovuje, automaticky ji předěláme a od začátku tento náklad je v ceně.
Střešní úchytné konstrukce jsme nevymysleli my.
Nakupujeme tyto komponenty od renomované firmy Renusol, která vyvinula 100% řešení pro každý typ střechy.
Jedině snad starý eternit neumíme, proto FVE na tyto střechy neumísťujeme.
Je fakt, že neumíme létat a po střeše se aktivně pohybujeme.
Může se stát, že střešní tašky typu Bramac prasknou, ale max. 1 nebo 2.
Zatím všichni majitelé měli náhradní tašku pro výměnu schovanou.
Pokud objevíme nějakou prasklou před naším vstupem, ve spolupráci s majitelem ji samozřejmě vyměníme.