Ochrana osobních údajů

Ujišťujeme Vás, že spravovaná osobní data jsme v minulosti nikomu a nikdy neprodali, nepředali ani neumožnili data využívat a i v budoucnu se zachováme stejně odpovědně. Vaše osobní údaje jsou u nás chráněná před zneužitím.

Výjimku tvoří státní úřady a instituce, které mají na toto ze zákona právo.